Kominictví
  • výstavba kouřovodů a komínů
  • vložkování komínů
  • výpočet dimenzí komínů
  • revize komínů a jejich čištění
  • autorizované měření účinnosti spalovacího procesu
Kontaktní osoba:
Michal Havlický Michal Havlický
553 623 697, 603 520 039 553 623 697, 603 520 039
sluzby.m.havlicky@razdva.cz sluzby.m.havlicky@razdva.cz

Kominictví

Kominictví